Den nya globala populärkulturen

15 min
Tema masskultur 1. Görrel Espelund om masskultur i Sydafrika, där medelklassen ser samma filmer och läser samma deckare som man gör i USA och Europa. Men när det gäller TV-serier föredrar sydafrikanerna inhemskt producerade program som såpan Generations som visas i många länder i Södra Afrika. Björn Kumm ger en historisk tillbakablick på Paraguay som under lång tid plågats av diktatur och ekonomisk korruption. I en ny bok utvärderar den brittiske latinamerikaexperten Hugh O’Shaughnessy hur väl president Fernando Luga lyckats genomföra sitt politiska program, och vilka utmaningar han står inför.

Kan man idag tala om en global masskultur? Hur ser den i så fall ut? Och vad händer med den så kallade Coca Cola-kulturen när Kina och Indien växer sig starka? Delar världens medelklass samma kultur eller är det en chimär? Och vilken betydelse har masskulturen, kan den leda också till politiska förändringar?

Görrel Espelund börjar Obs nya serie med en rapport från Sydafrika, ledande på kontinenten när det gäller att producera och sprida masskultur. Ett exempel är den tjugo år gamla, omåttligt populära tv-serien Generations med Kristoff St. John, Jonelle Allen and Kelly Rutherford i några av rollerna.

Den brittiske journalisten Hugh O'Shaughnessy berättar i sin bok The Priest of Paraguay om den katolske biskopen Fernando Lugo som 2008 valdes till president i ett land med en våldsam historia, Paraguay. Sedan dess har han anklagats för att vara far till flera barn och därigenom ha missbrukat det prästerliga celibatet. Björn Kumm har läst O'Shaughnessys bok och berättar om en nation med århundraden av diktatorer och despoter vid makten.  

 

Litteratur:
Hugh O'Shaughnessy: The Priest of Paraguay (Zed Books, 2010)
Augusto Roa Bastos: Jag den högste (Rabén & Sjögren, 1980) [svensk översättning av Lena Melin och Jeremías Penayo]