Alexander Skrjabin sp Skrjabin: Poem Fiss-dur op 32:1

4:06 min
Den ryske tonsättaren Alexander Skrjabin var mycket musikalisk, redan vid sex års ålder kunde han spela nästan vad som helst som han hade hört framföras endast en gång.

Vid Moskvakonsertvatoriet studerade han bl.a. för Sergej Tanejev, där han fick ett stort tekniskt kunnande som blev en grund för hans senare vidlyftiga kompositioner. Ett genombrott var den tredje symfonin, ”Den gudomliga dikten” (1902-04). Skrjabin blev intresserad av indiska yogaprinciper och österländska principer och hans kompositioner blev allt större och utomverkliga. Mer information på sverigesradio.se/p2