Början på slutet

14 min
Margareta Flygt har varit i München och letat böcker. I en bokaffär fick hon syn på en märklig bok som börjar från båda hållen; Die Leinwand. Den har två historier, med varsin början och varsitt perspektiv och handlar om två män som söker sina minnen, om förträngning, glömska och tysk-judisk identitet. I mitten av boken möter de båda historierna varandra och konfrontationen är ett faktum. Här slutar allmän väg i Kina. Håller Facebook på att förändra vår moral? Vår idé om hur stort ett privat rum kan vara? Eller håller hela intimsfären på att upplösas? När det gäller Kina sägs det ofta att ”man har en annan syn på det privata”. Men vad innebär deras syn och hur förändras den av den digitala teknologin? Jan Olof Nilsson reder ut gränsen.

Margareta Flygt har varit i München och letat böcker. I en bokaffär på Fürstenstraße fick hon syn på en märklig bok, en som bok börjar från båda hållen – en bok med två framsidor. Den heter Die Leinwand och visar sig bära på två historier, med varsin början och varsitt perspektiv. Den handlar om två män som söker sina minnen, om förträngning, glömska och tysk-judisk identitet. Kan man överhuvudtaget lita på sin egen historia och vad gör historieskrivning med oss? I mitten av boken möter de båda historierna varandra och konfrontationen är ett faktum.

Här slutar allmän väg i Kina
På ett ögonblick går det att dela allt med alla, det vet vi. Facebooks grundare Mark Zuckerberg har sagt att det bara handlar bara om att de sociala normerna ska komma ifatt teknologin, men vad betyder det att de sociala normerna ska komma ifatt de här möjligheterna? Håller vår moral på att förändras? Vår idé om hur stort ett privat rum kan vara? Eller håller hela intimsfären på att upplösas? När det gäller Kina sägs det ofta att ”man har en annan syn på det privata”. Men vad innebär deras syn och hur förändras den av den digitala teknologin? Obs medarbetare Jan Olof Nilsson reder ut gränsen.

Litteratur och länkar:
Benjamin Stein: Die Leinwand (C. H. Beck, 2010)
Benjamin Steins blogg om Die Leinwand