Torsdag 17 juni

10 min
Programmet handlar om det här: Politikerna i riksdagen har i dag pratat om kärnkraften.De hade en debatt innan de skulle rösta om ett förslag.Regeringen vill att det ska bli tillåtet att bygganya kärkrafts-reaktorer i framtiden.De tycker att det är fel att det nu är förbjudetatt ersätta gamla reaktorer med nya.Så har det varit sedan svenska folket röstade år 1980,och då sade nej till kärnkraften.Centerpartiet har länge varit motståndare till kärnkraft.Ändå har nu många centerpartister gått med på förslagetom att ta bort förbudet mot nya kärnkrafts-reaktorer.När Klartext sändes på torsdag kväll var det ännu osäkertom politikerna i riksdagen röstade ja till regeringens förslag. Gränserna till området Gaza i Mellanöstern ska öppnas.Det har nu ledarna i grannlandet Israel lovat.Israels soldater vaktar nämligen Gazas gränser.De vill kontrollera sina fiender som finns inne i området.Därför har det hittills varit svårt för palestiniernaatt få in saker från utlandet. Så många som 400 000 människor kan vara på flyktfrån våldet och striderna i landet Kirgizistan i Asien.Folkgrupperna kirgizer och uzbeker har slagitsi den södra delen av Kirgizistan.Ännu är det osäkert hur många människor som dött. I Strängnäs i Sörmland är det allt fler äldre som tränar på gym.Där kan de få starkare muskler med hjälp av olika maskiner.Dessutom kan träningen också vara väldigt nyttig för äldre,eftersom den kan göra skelettet starkare.