Ekologismen

41 min
Sommaren är här! Grönskan breder ut sig i landet liksom det gröna breder ut sig i politiken. Ingen politiker med självbevarelsedrift skulle väl säga sig förespråka något annat än hållbar utveckling? Filosofiska rummet går i sin serie om de politiska ideologierna nu på jakt efter fröet till det gröna. Dess kärna. Vi prövar om ekologism kan vara en gångbar term för den på den politiska höger-vänsterskalan glidande och svårfixerade rörelsen. I studion samtalar idag programledare Lars Mogensen med den teoretiske ekologen Per Lundberg, humanekologen Ebba Lisberg Jensen och filosofen Magnus Jiborn. Producent är Thomas Lunderquist.