Roll On 2006-11-25

33 min
Hur kär får man bli? Och hur dum får man bli? Klara och Mia lanserar den här veckan Roll Ons DUMKÄRLISTA - en pinsam och plågam odyssé i självutplåningens och i kärlekens tecken