Besök i gäddfabriken

20 min
Gäddan är numera inte bara en populär sport- och matfisk utan även ett djur som forskarna insett har stor betydelse för att en vattenmiljö ska må bra.

På 1990-talet minskade antalet gäddor i Östersjön dramatiskt. I spåren av denna mystiska beståndskrasch började Linnéuniversitetet i Kalmar för ett tiotal år sedan att återskapa en gammaldags våtmark vid ett par bäckmynningar i Timmernabbsviken i Mönsterås kommun.

– Tanken var att försöka öka antalet gäddor i Östersjön, samtidigt som vi skulle lära oss mer om fisken, säger postdoc-forskaren Petter Tibblin.

Det har man också gjort. Gäddorna och dess beteende har studerats ingående, bland annat genom att tusentals gäddor märkts och att gäddor från olika vattendrag jämförts genom att de fötts upp i labb.

– Våra senaste rön är att tidpunkten för när gäddorna kommer till sin lekplats är mycket viktig. Gäddor ska komma vid samma tid varje år och helst mitt i lekperioden för att ha störst chans att både överleva själva och få en bra avkomma, säger Petter Tibblin.

Resultaten har nyligen publicerats i den brittiska tidskriften Journal of Animal Ecology.

Gäddor lever både i insjöar och andra sötvattendrag men också i bräckvattenhav som Östersjön.

– Vi studerar de Östersjögäddor som vandrar in i något vattendrag för att leka, berättar Petter Tibblin.

Precis som bland annat laxar återvänder gäddorna år efter år till samma vattendrag, där de själva en gång var yngel.

– Vi vet ännu inte hur de kan hitta tillbaka varje gång det är lekdags, säger Petter Tibblin.

Kalmarforskarna understryker att gäddan är ett viktigt djur, högt upp i den marina näringskedjan och att ett bra gäddbestånd i ett vattendrag betyder en friskare vattenmiljö.

– Sedan är gäddan också ett bra modelldjur och den kunskap vi skaffar oss om gäddor kan sedan bidra till kunskap om andra arter eller arter generellt, säger Petter Tibblin.

 I programmet medverkar även Johanna Sunde, doktorand.