Autismen utmanar forskarna

20 min
Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra forskare vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade.

Personer med autism har svårt att kommunicera och fungera socialt, och vid den senaste upplagan av konferensen Fokus på autism vid Stockholms universitet redovisades forskningsläget. Många talade om behovet att involvera de som har diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) i forskningen.

AST är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som i regel upptäcks i tidig ålder. Man upptäcker att det lilla barnet har svårt att kommunicera med sin omgivning. Barnet kan ha en försenad talutveckling eller utveckla säregna eller stereotypa beteenden. Men den ena individen är inte den andra lik, och stöd och träning måste anpassas till var och en eftersom funktionhindren fortsätter in i vuxen ålder.

–  Samhället måste göra mer för den här gruppen som är mycket sårbar, säger Susanne Beijerot, professor i psykiatri i en diskussion mellan henne och Lena Nylander, överläkare med autism hos vuxna som arbetsområde, samt med Anna Backman, forskningssamordnare Habilitering & Hälsa vid Karolinska institutet, och ansvarig för internetkursen Ung och Asperger.