Arendt och politiken

41 min
P1 söndag 29/5 kl 17.00, repris 3/6 kl 21.03 Utan en offentlig sfär att utbyta tankar med jämlikar i förtvinar det egna tänkandet, menade den tysk-amerikanska, judiska filosofen Hannah Arendt. Hon såg det som en svaghet i det moderna samhället att så många betraktar smak och värderingar som privata ting, eftersom man för att utvecklas måste våga framträda och delta i diskussioner. Politiken är en sfär där människan kan utveckla sin fulla mänsklighet. En annan sådan sfär skulle kunna vara Filosofiska rummet, där Lars Mogensen idag samtalar med idéhistorikerna Svante Nordin och Maria Johansen, samt etikforskaren Ann Heberlein. Producent: Thomas Lunderquist. Boktips: Hannah Arendt på svenska: Människans villkor, Den banala ondskan, Mellan det förflutna och framtiden, Tänkande och moraliska överväganden, Om våld