Måndag 7 juni

10 min
Programmet handlar om det här: Det har varit svårt att resa med vissa flygplan i Sverige.Fler än 200 piloter vägrade att arbeta på måndagen,eftersom de och deras fackförbund har blivit missnöjda medhur flygbolagen behandlar sina piloter.Det kan hända att strejken nu fortsätter och blir större. Politikerna i Sveriges riksdag har pratat om landet Israeloch deras politik mot det palestinska området Gaza.Förra veckan hindrade israelerna flera utländska fartygsom ville åka till Gaza och hjälpa folket där.Minst 9 personer dödades då ombord på en av båtarna.Nu tycker de röd-gröna partierna i Sveriges riksdagatt regeringen borde säga ifrån till Israels ledarepå ett tuffare sätt än de gör nu.Israel borde behandla sina grannar palestinierna bättre.Det är partierna i riksdagen eniga om. En hjälp-organisation i landet Iran vill nu skicka båtar till Gaza.Iran är en av Israels värsta fiender.Nu säger iranska militärer att de kan följa med fartygen mot Gazaför att skydda dem mot israelerna.Ifall militärerna gör så finns det risk för att det blir bråkmellan israeler och iranier. Nu ska några personer straffas för en svår olyckasom hände för mer än 25 år sedan i Bhopal i Indien.En massa giftig gas läckte då ut från en fabrik,som fanns mitt inne i staden Bhopal.Flera tusen människor dödades direkt.Dessutom har gifterna dödat och skadat många flerunder de år som gått efter olyckan.Men de personer som var ansvariga för katastrofenkommer att få ganska milda straff. En mycket gammal bok har hittats på biblioteket i Sundsvall.Det är en lag-bok från Tyskland som är mer än 500 år gammal,och som fanns nere i bibliotekets källare.Tidigare fanns det bara ett känt exemplar i världen av boken,men nu har alltså ännu en gammal lag-bok hittats.