Odlat kött – en ny jordbruksrevolution?

20 min
Odling av muskelceller kan vara vägen framåt för ett både nyttigare och mindre klimatskadligt kött. Dessutom slipper djuren lida. Nu säger flera företag att odlat kött kan finnas att köpa inom 3–4 år.

Framtidens köttproduktion är fri från djur. Det är Uma Valeti, kardiolog och vd för nystartade företaget Memphis Meats, övertygad om.

Han och hans team arbetar nu på att utveckla de processer som går ut på att odla muskelceller tagna från djur och på att skala upp produktionen från en enstaka köttbulle eller hamburgare till tusentals liter.

Att djur används för att producera vår mat är ett problem som måste lösas. Så resonerar en organisation som heter New Harvest och som stöttar forskning för att utveckla teknik som ersätter djuren i köttproduktionen.

Gilonne D'Origny som är utvecklingsdirektör där berättar om visionen om en post animal bioeconomy - en bioekonomi där vi inte längre använder djur för att producera det vi behöver.

Betydligt mer negativ är stamcellsforskaren Thomas Eschenhagen från hamburgs universitet i Tyskland. Han anser att det är helt orealistiskt att odla miljontals ton celler för att göra kött.

Julie Gold, vice prefekt för forskarutbildningen i biologisk fysik på Chalmers i Göteborg, håller med om att utmaningarna är stora men betonar att personerna bakom företagen som nu satar på det här vet vad de håller på med.