VR Vetandets värld 20100603

20 min
Claes Andrén är i fokus. Han arbetar med att bevara hotade djurarter på Nordens Ark utanför Lysekil med specialitet grod- och kräldjur. Redaktör är Lena Näslund.