Att uttrycka känslor

25 min
Ilska, förvåning, rädsla, irritation, glädje - vi kan uttrycka våra känslor med ord men också på många andra sätt, förstås. Lingvisten Åsa Abelin vid Göteborgs universitet har studerat prosodins roll i sammanhanget och funnit att vissa känslor uttrycker vi hellre med röst och tonläge än med ord. Språkteknologen Robert Eklund har studerat ”oflyt” i språket. Det som de flesta talar om som ”öööh” och ”ääh” kallas ofta ”fyllda pauser” av språkvetare. Robert Eklund berättar om deras många olika roller i vårt tal. I youtube-klippet ovan spelar han in en gepards spinnande. Varför? Ja, det kommer också fram i programmet. För fyra år sedan berättade Robert Eklund om sin forskning om "ingressivt tal" - att tala på inandning. Det programmet finns i vårt arkiv. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor och kommer då in på olika sorters språkliga ovanor, som ofrivilliga ljud, fraser och ord som kan ha starkt irriterande inverkan på omgivningen.- om onödiga uttryck som ideligen återkommer- ”våra vägar” och ”vår kronprinsessa” - varför detta ”våra” i tid och otid?- irriterande uttryck: ”med jämna mellanrum”, ”i princip”, ”bokstavligt talat”, ”ja, precis”- ”helt otroligt” - ett uttryck det gått inflation i- ”ja, alltså” och ”nej, alltså” som första ord i meningar