Världen skjuts upp

13 min
Repris från 16 mars. Tema migration. Dan Jönsson om gästarbetarnas situation i Dubai. Under de senaste årens enorma byggprojekt har hundratusentals gästarbetare flyttat till Dubai. Nu drabbas de hårt av den finansiella krisen. Anders Ydstedt om hur EU ska införa extrateritoriell beskattning på medborgare, det vill säga även beskatta de som lämnat EU. Det här begränsar människors möjlighet att lämna ett land bakom sig - att göra exit, vilket Ydstedt menar är en kontraproduktiv politik.

Under de senaste årens enorma byggprojekt har hundratusentals gästarbetare flyttat till Dubai. Flera av dem för att anlägga The World; luxuösa hus på ett konstgjort ösystem designat som en världskarta. Efter att finanskrisen slog till har det enorma byggprojektet, och flera andra, skjutits upp. Nu drabbas gästarbetarna hårt av den finansiella krisen. Dan Jönsson utforskar deras situation:

Extraterritoriell beskattning
Ska medborgarskapet höra samman med landet där du är född, eller landet där du bor? Ska nationen skiljas ut från staten? Det är ideologiska frågor. Anders Ydstedt konstaterar att det inte bara är nationalstaten utan också EU som sådant, som försöker hålla kvar sina medborgare: en utveckling som han menar EU förlorar på.

Länkar:
Sand Castles av Andrew Lee Butters (TIME, 2009)

Detta Obs sändes ursprungligen 16 mars 2010.