VR Vetandets värld 20100531

19 min
De flesta barn har samma förmågor och färdigheter som andra barn. Ju äldre vi människor blir, desto mer skiljer vi oss åt. Ändå ser samhället på äldre som ett kollektiv - en negativ inställning som kan bli självuppfyllande. Redaktör: Ylva Carlqvist Warnborg.