UD och kulturdepartementet bakom flera av kulturtidskrifternas plågsamma dödskamp

20 min
Flera kulturtidskrifter som rapporterar från omvärlden för just nu en plågsam dödskamp. Några har redan dött. Den senaste är "Södra Afrika", som Afrikagrupperna efter halverat Sida-stöd inte längre kan hålla vid liv. Sista numret blev klart i veckan. Men också "Latinamerika" ligger illa till. Fast klarar kanske årets åtgivning med hjälp av sparade pengar. Frågan är hur biståndsminister Gunilla Carlsson ser på dessa och flera andras problem?

Även ett 40-tal kulturtidskrifter med samhällsinriktning hotas. Detta av regeringens snävare syn på vad som är en kulturtidskrift. Fast kulturdepartementet har ännu inte lämnat sin senaste skrivning, trots att den ska träda i kraft den 1 juli.

Uppsagd men jobbar vidare

Vi diskuterar problemen med Susanne Andersson - chefredaktör för tidskriften Latinamerika, som är uppsagd men kanske ändå kan ge ut årets återstående två nummer?

Vidare hörs Afrikagruppernas kanslichef Gabi Björsson, som tvingats lägga ner Södra Afrika och biståndsminister Gunilla Carlsson på UD, som har mycket att stå i i dagarna.

Samhällsinriktning mindre gångbar?

Det är UD som halverat Sidas så kallade informationsanslag. Frågan är varför - och hur det rimmar med Sidas uppgift att hålla oss informerade om utvecklingen i länder och världsdelar som får svenskt stöd?

Den andra frågan är hur det kommer att gå för alla de övriga kulturtidskrifterna med samhällsinriktning typ Bang, Expo, Mana, Miljötidningen, Re:public Service? Det hoppas vi får lite klarhet i av Heli Hirsch- handläggare på Kulturrådet.

Snävare syn på kulturtidskrifter

Ännu vet vi inte formellt hur regeringens nya syn på kulturtidskrifter med samhällsinriktning kommer att ta sig ut. 

I fjor tolkade kulturtidskrifternas förening signalerna så att deras medlemmar och därmed kulturdebatten inte längre skulle reflektera över samhället och omvärlden.

Eller rättare sades det att produktionsstödet enbart bör ges för:

"utgivning av tidskrifter vars huvudsakliga inriktning är kulturell debatt samt analyser och presentation inom de särskilda konstarternas områden".

Denna skrivning blir verklighet

Den senare skrivningen som regeringen troligen kommer att klubba lyder så här:

"en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening, eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter."

Och vad det betyder är det sedan upp till Kulturrådet att avgöra. 

Allmänpublik med samhällsinformation

Tidigare definition som gällt från 1993 löd så här:

"Med kulturtidskrift avses en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas områden".

Politisk sakkunnig

-Det har aldrig varit meningen att andra än kulturtidskrifter ska få stöd den här vägen. Tillägget "i vid mening" är det nya i skrivningen som varit ute på remiss. Och den kommer med största sannolikhet bli den gällande, säger Marcus Hartmann - politisk sakkunnig på kulturdepartementet.

-Och sedan är det kulturrådets uppgift att tolka skrivningen.

Han tillägger att det som försenat handläggningen har med litteraturstödet att göra. Det beror inte på någon osäkerhet om definitionen av kulturtidskrifterna.