Ballongförbud i bussen?

38 min
Efter förra veckans kartläggning av partiledarnas förhållande till ballonger följer vi upp det hela genom ett samtal med lokaltrafiken i Stockkholm. Hur ställer sig transportföretaget till heliumballonger i de allmänna färdmedlen? Kvinnopräster, samkönade äktenskap och faderns rätt att lämna över bruden till brudgummen. Med tanke på att kronprinsessan Victoria låter sig föras fram till altaret av Kungen, med svenska kyrkans goda minne, finns det någonting som den inte kan tänkas kompromissa kring? Bisittare är Jonatan Unge