Livet på luckan

22 min
Lumparhistorier har vi väl alla hört i minut och parti, ofta i ett rosafärgat skimmer. I verkligheten var värnpliktstiden ofta lite mer grådaskig.

2010 skrotade riksdagen med knapp majoritet den allmänna värnplikten. Nya tider krävde en ny typ av försvar, menade man och en 109 år gammal svensk institution gick i graven.

Den allmänna värnplikten ansågs länge inte bara som en försvarspolitisk nödvändighet utan också som en del av vuxenblivandet. Åtminstone för halva befolkningen bör tilläggas, den manliga. Det var också en mötesplats där unga män som förmodligen aldrig annars skulle träffats var tvungna att samarbeta och samsas, män med olika klassbakgrund och från olika delar av landet.

Nu ska värnplikten återinföras, om än i moderniserad form. Att rekrytera yrkessoldater visade sig inte vara så lätt som man tänkt 2010. Dessutom har det säkerhetspolitiska läget, flyktingkatastrofen och befarade naturkatastrofer gett värnpliktsivrarna vind i seglen.

Men helt lätt att uppbåda försvarsvilja hos nya generationer kommer det kanske inte att bli. Under kalla kriget var försvarsviljan stark hos de flesta men i takt med att krig i närområdet känts allt mer avlägset blev det allt färre som såg som sin medborgerliga plikt att bära vapen för fosterlandet.

Rigmor Ohlsson har gjort en djupdykning i radions arkiv där livet på luckan finns skildrat i många program.