Torsdag 20 maj

10 min
Programmet handlar om det här: Regeringen vill undersöka om lagen ska ändrasför att hindra att barn tvingas att gifta sig.En undersökning visar att flera tusen unga i Sverigeär oroliga över att bli tvingade av sina föräldraratt gifta sig med någon de inte själva har valt.I Sverige är det förbjudet att gifta sigför barn och ungdomar under 18 år.Men en del föräldrar tar sina barn utomlandsoch ser till att de gifter sig där.En ung kvinna som heter Zubeyde Demirörsblev tvingad att gifta sig när hon var 15 år.Det hände i föräldrarnas hemland Turkiet. Ledarna i Nordkorea hotar Sydkorea med krig.I mars månad sjönk ett sydkoreanskt krigs-fartyg,och 46 sjömän som fanns på båten dog.Experter har nu upptäckt hur det gick tillnär båten gick sönder och sjönk ner i havet.Det var vapen från grannlandet Nordkoreasom sköt sönder fartyget.Nordkoreas ledare säger att de är helt oskyldiga.Och de hotar nu Sydkorea med krig,om landet tänker straffa Nordkorea för det som hänt. De röd-gröna partierna vill ta bort jobb-coacherna.Jobb-coacher är personer som ska hjälpa arbetslösaatt bli bättre på att söka jobb.Det är politikerna i regeringen som har infört coacherna,och de kostar mycket pengar.Men om de röd-gröna partierna vinner valet i höst,tänker de använda coach-pengarna på ett annat sätt.De tycker att det vore bättre hjälp för de arbetslösaom de fick gå kurser och utbildningar i stället. Politikerna i regeringen har blivit oense om Försvaret.De har olika åsikter om hur mycket pengarSveriges militärer behöver.Folkpartiets ledare Jan Björklund är orolig föratt Försvaret har sparat pengar på senare år.Han menar att militärerna kanske behöver få mer pengar,för att kunna försvara vårt eget land.Men regeringens försvarsminister Sten Tolgforshåller inte med om det här.Han är med i partiet Moderaterna.