”Att vara svart är en daglig kamp”

27 min
Det är den 16 april 2011 och det är nationsfest på Lunds universitet. Temat på festen är Djungel, och några studenter kommer utklädda till svarta slavar.

Senare på kvällen sker också en slavauktion där de som är utklädda till slavar säljs.

När Momodou Malcolm Jallow, ordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa, får reda på festen och om auktionen går han ut offentligt och fördömer Lunds universitet. Inom loppet av två dagar kommer för evigt att förändra Jallow och hans familjs liv.

Det här är ögonblicket om hur det är att utsättas för hot och trakasserier för att, som likt Jallow vara svart och kämpa för allas lika rättigheter.