Hur ska vi bo? Ett reportage av Katarina Wikars

12 min
Var är felet? Hur kunde det bli så orättvist, hur kunde det bli så dyrt? När blev bostaden en kassako och inte en rättighet? Ett reportage av Katarina Wikars.

En turbulent tid är det med debatter om modulbostäder, priserna på bostadsrätter skenar inför amorteringskravet, och så en bostadsminister som avgår.

Det flyttar ett Skellefteå om året till Stockholm. 500 000 människor står i bostadskön. Var ska alla bo? Hur kunde det bli så här?

Katarina Wikars gick till den nyöppnade utställningen ”Bo Nu Då. Bostadsfrågor och svar under 99 år” på Arkitektur och Designcentrum i Stockholm för att få perspektiv på boendet och bristen och lärde att bostadskriser inte är något nytt i historien och såg flera förslag på lösningar. Däribland dela hem-rörelsen som arbetar med en förtätning av villaträdgårdarna.

Hon träffade Dan Hallemar som är projektledare för utställningen som tar sitt avstamp i året 1917. Vad var det som hände då?