Gräsmatta utan gräs

24 min
Sveriges lantbruksuniversitet har just anlagt en tapestry lawn, en gobelängblomstermatta, med blåklocka, mandelblom, kattfot och gulfibbla.

Det är både billigare i drift, klimatsmartare och mer färggrant än en vanlig gräsmatta, och ger dessutom större biologisk mångfald, hävdar projektledaren Maria Ignatieva.

Gustaf och Maj-Lis kollar vad som kommit upp under fiberduken, och beskär rosor och svarar på lyssnarfrågor om ölandstok, svarta vinbär och vattning av småplantor.