Fiskens kamp mot vattenkraften

20 min
En tredjedel av världens sötvattenfiskarter är hotade. I Sverige har många lax- och öringstammar försvunnit efter 100 år med storskalig vattenkraft, men det går att vända utvecklingen.

En stor grävmaskin står i den nästan tömda Gavleån, mitt i centrala Gävle. Nedströms går två män och plockar upp fisk i hinkar. Länsfiskerikonsulenten Kalle Gullberg förklarar för lunchflanörerna att projektet ska höja botten vid en meterhög betongsockel så att fisken kan passera vidare upp i ån.

Provfisken har visat att det finns 27 fiskarter i Gavleån, och det är inte bara lax och ål som behöver vandra upp. För 100 år sedan gick det att fiska både lax och ål ända upp mot Dalarna. Idag blockerar åtta kraftverk vägen mellan Storsjön och havet.

För 100 år sedan var den halländska ån Ätran berömd för sina stora laxar. Fisketurismen var en viktig inkomstkälla för Falkenbergs kommun. Efter kriget byggdes en kraftverksdamm som spärrade av ån för fisk bara tre kilometer från havet. För några år sedan beslutade Falkenbergs kommun att helt sonika offra elproduktionen och riva dammen. Idag har Hertingforsen återuppstått, mängder av laxungar har fötts i den återskapade miljön kan Olle Calles och forskargruppen från Karlstads universitet se hur fisken återigen tar sig upp i systemet.

I programmet medverkar Olle Calles, fiskvandringsforskare vid Karlstad universitet, Robin Lingren, Karlstad universitet, Ingemar Alenäs, fd kommunekolog i Falkenberg och Kalle Gullberg, länsfiskerikonsulent, länsstyrelsen Gävleborg.