När forsarna återföds – om vattenkraften och miljön

20 min
Vattenkraft spelade en avgörande roll när Sverige industrialiserades och nästan alla vattendrag är utbyggda. Förnyelsebar och klimatsmart, men priset för livet i rinnande vattnet är högt.

Torrlagda forsar, betongmurar som hindrar fisk och vattennivåer som går upp och ner som en jojo.

Bara två procent av Sveriges vattenkraft har moderna miljötillstånd. Många drivs med tillstånd från 1918 års vattenlag, som tillkom för att snabbt få tillgång till mer energi.

– Det är i stort sett bara Sverige och Finland där tillstånden gäller i evighet, säger Christer Borg från organisationen Älvvräddarna.

Av Sveriges 2000 kraftverk står de 200 största för 94 procent av produktionen. De 1000 minsta bidrar med en halv procent - många av dem har inga tillstånd alls.

I USA finns en stark opinion för att ge tillbaka de rinnande vattnen sin frihet. När fiskvägskonstruktören Herman Wanningen från World Fish Foundation var med om rivningen av en stor damm i Elvafloden ändrades hans inställning.

– Vi måste välja att producera kraft i vissa och riva ut dammarna och återställa andra, säger han.

Fiskvandringsforskaren Olle Calles, Karlstad universitet, håller med om att i vatten där det biologiska värdet är större än kraftproduktionen bör man ta till radikala åtgärder - som vid Hertingforsen i Falkenberg där kraftverksdammen revs och lax och ål nu simmar fritt uppför den återfödda forsen.

I programmet medverkar Herman Wanningen, World Fish Migration Foundation, Olle Calles, fiskvandringdforskare Karlstad Universitet och Christer Borg, Älvräddarna.