Scientism

44 min
Scientism innebär att naturvetenskapens gränser kan och bör utvidgas så att sådant som tidigare inte uppfattats som naturvetenskap - som humaniora - kan ”bli” eller transformeras till naturvetenskap.

Vårt moderna västerländska samhälle är till stor del en produkt av naturvetenskapens framgångar och tänkande. Den sekulära världsbilden domineras av teorier och fakta som fysiken presenterat. Och bilden av oss själva som människor är i hög grad en spegel av biologins framsteg. Men hur mycket ryms inom naturvetenskapens hägn? Borde även sociala vetenskaper och humaniora underordnas och formas enligt naturvetenskapen och dess metoder? Ja, säger radikala förespråkare för scientism.

Medverkande: Ulf Danielsson, fysiker, Mikael Stenmark, religionsfilosof och Jonna Bornemark, filosof.

Programledare och producent Peter Sandberg.