VR Historia 2010-04-29

24 min
Den blodälskande guden i mossen I alla tider har människan gäckats av våtmarker, träsk och mossar. Forntidens människor försökte blidka de varelser som påstods ha dessa ogästvänliga platser som sitt hem. Skedemosse på Öland är Sveriges fyndrikaste mosse och i fokus för en aktuell avhandling av arkeologen Anne Monikander. - Jag försöker förstå varför människor i äldre tider offrat såväl vapen som djur och människor i mossarna, och hur dessa offer kan ha gått till. Kanske hade den svenska hedniska offerkulten kopplingar till berättelsen om nornorna - framtidsseende spådamer som levde vid brunnen vid världsträdets rötter. Anne Monikander menar att mossoffren hade karaktären av fruktbarhetsriter, och att många av de barn som lades i mossen kanske skall ses i ett sådant perspektiv. - Barnoffren är obehagliga sett med våra ögon, men kanske var det mer självklart för forntidens människor att återbörda ett barn till den plats där man kanske trodde att de kom ifrån. Vetenskapsradion Historia u