Förstår vi våra grannar?

24 min
Språket besöker Lundtofte skola på Själland där danska tredjeklassare lär sig svenska rim och ramsor. Deras lärare är en av de ”språkpiloter” som utbildats i Nordiska Ministerrådets kampanj för språkförståelse, och hon tycker det är viktigt att barn tidigt kommer i kontakt med grannländernas språk.I höstas fick Sverige kritik i Nordiska rådet för att inte följa den nordiska språkdeklarationen där länderna lovat satsa extra på grannspråksundervisningen. Nu hoppas Bodil Austad, som är nordisk språkkoordinator för kampanjen, att väcka intresset för grannspråken i svenska skolor. Professor Lars-Gunnar Andersson fortsätter diskussion om ööh och ääh i vårt tal. Ylva Mårtens, producent för programme Barnen i P1, har märkt att barn sällan eller aldrig använder de för många så störande ljuden i sitt tal. Varför då, kan man fråga sig. Övriga språkfrågor i veckans program:- ”vi tar alla kort”- ”stoppa i sig" - det engelska kraftuttrycktet ”shit” har gjort kometkarriär i svenskan- när försvann spärren mot svordomar i radio?