Appen som kopplar ihop svenskar med flyktningar

15 min
Det är hösten 2015, Sverige tar emot rekordmånga flyktingar som flyr från krig och konflikter och landet ställs inför nya utmaningar.

En av de största utmaningarna är hur de nyanlända ska komma in i samhället. Entreprenören Emma Rosman är en av många som engagerar sig. Och en dag, i en bil på väg hem från Arlanda kommer hon på det – en lösning som skulle kunna underlätta för nyanländas väg in i samhället. Det ska bli möten mellan flyktingar och bofasta svenskar.

Där och då födds idé till appen Welcome som kopplar ihop nyanlända med bofasta svenskar med hjälp av teknologi, en väg in i samhället.

Det här är berättelsen hur appen Welcome kom till, med en av grundarna Emma Rosman.