P2 Fågeldikter: Några sätt att betrakta eller betraktas av skator

1:17 min
Ur ”Bland orrar och kor”, 1989 – Bengt Emil Johnson (1936-2010)

Skata i blommande äppelträd.
Japanskt? – Näädu,
svenska Faen bor i henne!

- - -

Bra torkväder i dag,
tre skatungar
på klädstrecket.

- - -


Skatklassens skrattlektion
börjar kl 04.30.

Hur vet dom att just den björken
står utanför vårt sovrum?

- - -

Betraktad av en skata.
Nog för att vi ser
varandra, nog ser vi
vad vi ser, nog ser hon
särskilt noga efter.

- - -

Skata i rönn: svart, vitt, rött
och något som förflyter –
tid?