Bakom rubrikerna i Rinkeby

54 min
(RÄTTELSE: I reportaget från Rinkeby spelades ett citat upp ur TV 4:s Kalla Fakta från februari i år där en ung, anonym kvinna med förvrängd röst berättade om protester mot ett ungdomsdisco som hölls på Folkets hus i stockholmsförorten Rinkeby. Den kvinna som träder fram i vårt program presenterades felaktigt som den anonyma rösten i Kalla Fakta-citatet. Vi ber om ursäkt och det felaktiga avsnittet har tagits bort ur den version som finns att lyssna på och ladda ner här.) "Radikal islamistisk rekrytering". Ledande politiker och medier larmar hösten 2009 om hur unga i svenska förorter rekryteras till al-Shabab i Somalia, liksom hot och trakasserier mot unga kvinnor. Men vad har egentligen hänt? Konflikts Randi Mossige-Norheim och Julia Lundberg söker svar i Rinkeby, och finner berättelser med förvirrande, men förvånande få fakta. Om risken för rundgång i en tid då islam blivit till hotbild.

Sedan attentaten den 11 september 2001 har den dominerande globala berättelsen varit hotet från en våldsbejakande, extrem form av politisk islam. Alla mindre skeenden, från krig och konflikter i fjärran länder, till frågor om moral och religion i hem och skolor här hemma, pressas förr eller senare in i förklaringsmodeller om en påstått växande extrem form av islam. Ta ett land som Somalia till exempel, som i två decennier härjats av krig mellan olika intressen. Under 90-talet stod striderna mellan olika klaner, när sedan en gruppering i islams namn, de Islamiska domstolarna, började bygga en stat i landet 2006 invaderades Somalia av Etiopien och USA.

Det väpnande motståndet har kommit att betraktas som islamistisk terror. Rapporterna är idag många om vad den militanta rörelsen al-Shabab utsätter befolkningen för; alltifrån förbud mot musik, tom ringklockor i skolan, till halshuggningar av motståndare och införande av hårda sharialagar. Och trots att al-Shabab ser ut att förlora stöd i Somalia, har den rörelsen blivit en levande hotbild även här i väst. Den man som nyligen attackerade den danske satirtecknaren Knut Westergaard var somalier och påstått kopplad till al-Shabab. FN:s säkerhetsråds kommitté för övervakning av Somalia varnade nyligen i en rapport för rekrytering till al-Shabab bland somalier bosatta i Europa och USA. Sverige framställs i FN-rapporten som en central plats för rekrytering och stöd till al-Shabab. Uppgifterna kommer från den svenska regeringen och det är här den stora berättelsen möter de många små historierna.

För var har regeringen sina uppgifter om rekrytering till militanta al-Shabab ifrån? Bland annat från ett antal mediarapporter som nådde sin kulmen under hösten 2009 när en ideell fritidsgård i Stockholmsförorten Rinkeby blev utpekad som rekryteringscenter för just al-Shabab. Som följd kom också rapporterna om en oroväckande radikalisering där unga kvinnor trakasserades för sina klädval och förvägrades gå på fest.

Konflikts Randi Mossige-Norheim och Julia Lundberg begav sig till Rinkeby för att se vad som egentligen hände när svenska förortshistorier blev föremål för slutsatser i FN-rapporter.

Programledare: Mikael Olsson
Producent: Ira Mallik