Filosoferna på barnsjukhuset - filosofi i praktiken.

41 min
När Filosofiska rummet är tillbaka efter fyra veckors uppehåll för Teologiska rummet ger vi oss ut i verkligheten för att diskutera vad filosofer kan bidra med - och eventuellt ställa till med - när de konfronteras med allvarliga mänskliga dilemman. På barnsjukhuset i Lund tar läkarna hjälp av filosofer i en etikgrupp som kan kallas in med kort varsel. Etikgruppen ger råd och stöd inför svåra medicinska beslut - är en plågsam behandling rimlig när barnets chans att överleva ändå är minimal? Ska en respirator stängas av? Vilken är filosofens roll och vilket ansvar tar hon eller han för konsekvensen av sina analyser? Är det bara av godo när filosoferna ger sig ut i filosofisk praxis där människors väl och ve står på spel? Etik har det senaste decenniet blivit ett allt viktigare begrepp inom både näringsliv och förvaltning. Etiska fonder ska locka sparare som inte vill satsa på porr- och vapenindustri, pensionsfonderna har egna etiska råd, liksom alltfler landsting, storföretag och organisationer. Oftast är det bara branschfolk och ekonomer som sitter i de etiska råden. Men inom sjukvården har man alltså gått längre. Samtalet sker på barnsjukhuset i Lund tillsammans med filosoferna Linus Broström (som sitter med i barnsjukhusets etikråd) och Lena Halldenius samt Magnus Lindroth som är pensionerad överläkare, även han i etikrådet. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist. Den ordinarie reprissändningen av det här programmet utgår p g a valborgsfirande.