Små plastpartiklar skadar djur

27 min
Små plastpartiklar kan ta sig in i vävnader på djur och orsaka skador och inflammation. Nu görs allt mer för att begränsa utsläppen av plast.

Vetandets värld fortsätter miniserien om mikroplast i naturen.

Mikroplast och nanoplast är små partiklar som finns överallt i miljön. I havet intas de av organismer och kan leda till att djurs mag- och tarmkanal blockeras eller skadas. Om partiklarna är riktigt små kan de ta sig in i celler och vävnader och orsaka inflammation och cellskador.

Mindre forskning finns om vad plasten kan ställa till med på land. Trots att vi hela tiden sprider ut plastpartiklar på åkrarna genom det slam som används som gödsel.

Det har nu kommit tvättmaskiner med särskilda filter för att minska mängden plastfibrer i sköljvattnet. Ett lagförslag om att förbjuda mikroplaster i kroppsvårdsprodukter ligger på regeringens bord.

Det här är det andra och avslutande programmet av frilansjournalisten Johan Lindahl om den plast som vi släpper ut i naturen.

Första delen: Så hamnar mikroplasten i naturen

I programmet medverkar Tommy Cedervall, docent i biokemi Lunds universitet, Mikael Ekvall, doktor i biologi Lunds universitet, Lars-Anders Hansson, professor i limnologi Lunds universitet, Marie Löf, forskare Östersjöcentrum Stockholms universitet, Kerstin Magnusson,  ekotoxikolog IVL Svenska miljöinstitutet, Karin Mattsson, doktorand miljövetenskap Lunds universitet och Cajsa Wahlberg, miljökemist Stockholm vatten.