Världens längsta järnvägstunnel går under Alperna

20 min
Efter 17 års arbete ska den nya, 57 kilometer långa, Gotthardstunneln invigas. Förhoppningen är att den nya snabba järnvägen ska ta över transporter går med långtradare över Alperna.

I nästa vecka invigs världens längsta järnvägstunnel. Det är under de schweiziska alperna som en hela 57 kilometer lång tunnel nu ska tas i bruk  på järnvägslinjen mellan Zürich och Milano - en tunnel som är tänkt att minska det stora antalet lastbilar som idag spyr ut avgaser i den känsliga alpnaturen.

Redan 1882 invigdes den första järnvägen över Sankt Gotthard, en av de viktigaste alpövergångarna. Bygget av den 15 kilometer långa tunneln under själva passet var den första storskaliga användningen av dynamit i världshistorien.

65 år senare, 1947, föreslog den schweiziske ingenjören Eduard Gruner en ny och längre tunnel under Gotthard, på lägre höjd. Enligt Gruners förslag skulle den tunneln ha plats både för tågspår, bilväg och kraftledningar.

Men det var först på 1990-talet som projektet om en "bastunnel" under Gotthard började ta form.  År 1999 började man bygga Gotthardtunneln.

Den nya rekordlånga tunneln är egentligen två - en för södergående och en för norrgående trafik. Tunnlarna var helt färdigborrade 2010 respektive 2011 och de senaste åren har ägnats bland annat åt att bygga själva järnvägen inne i tunneln.

Kostnaden är cirka 100 miljarder.

I programmet medverkar Wildbolz Adrian, delprojektchef Alptransit AG, Kay Axhausen Kay, trafikforskare ETH Zürich, Matthias Müller, talesperson Verkehrsclub der Schweiz samt Stephan Muff, ingenjör vid Gotthardstunneln.