Släpp hästarna fria! – så kan fler vilda djur hålla landskapen öppna

25 min
Bäver och pilgrimsfalk är exempel på djur som varit nära utrotning i Sverige men som inplanterats på nytt i naturen. Men var går gränsen för vilka djur vi kan ha i den svenska naturen?

Efter att ha varit nära utrotning har bäver och havsörn fått en ny framtid i Skottland. Djuren har framgångsrikt inplanterats från Norge. Likadant är det med bävrarna i Sverige, på 1920-talet återintroducerades bävrar från Norge som nu spridit sig över stora delar av landet. Inom projektet Rewilding Europe planeras fler djur att sättas ut i det vilda för att gynna den biologiska mångfalden och nu pratar man även om stora rovdjur som varg, lo och Björn. 

Klotet tar er med till Skottland där vissa djur som inplanterats anses värdefulla för att de gynnar turistindustrin och andra besvärliga eftersom de hotar betande tamdjur. Vi berättar också om insekter som föds upp i fångenskap för att så småningom sättas ut i ekar på Öland och om forskaren som vill se visenter och vildhästar i den svenska naturen. 

Programledare Marie-Louise Kristola