Partikeln som kan förändra fysiken

20 min
Har en helt ny elementarpartikel dykt upp vid LHC i Cern? Bekräftas resultaten kan det innebära starten för ett nytt kapitel inom fysiken.

Den partikel som fysiker kan ha upptäckt i LHC-acceleratorn kan vara ett tecken på extra dimensioner – små och hoprullade. Den kan också vara en förklaring till universums mörka materia, eller ett första tecken på en hel hop nya partiklar.

Det finns stora förväntningar på vad den nya partikeln ska peka mot för ny spännande fysik.

Men det inte ens säkert att partikeln alls finns. Det kan röra sig om en statistisk fluktuation som försvinner när acceleratorn jobbar vidare i sommar.

I programmet medverkar experimentalpartikelfysikerna Sara Strandberg från Stockholms universitet, Jonas Strandberg från Kungliga tekniska högskolan, och Caterina Doglioni från Lunds universitet samt  Christoffer Petersson, teoretisk partikelfysiker vid Chalmers.