Barnen: Ut och lek! Men var?

30 min
Fredag 16 april 11.03, söndag 18 april 19.03 Barn leker mer sällan utomhus och barns möjligheter att röra sig fritt på egen hand har minskat drastiskt de senaste 20 åren. Trafiken och föräldrars oro är de viktigaste orsakerna. - Jag åker bil till skolan för att min mamma har bråttom. På eftermiddagarna spelar jag hockey och innebandy alla dagar utom torsdagar, säger Simon Vassberg som går i trean i Snättringeskolan i Huddinge. Dagens barn har vant sig vid ett liv där föräldrarna skjutsar - till skolan, kompisar och aktiviteter. Ändå lever myten om den fria barndomen kvar, inte minst i barnlitteraturen. En barndom utan tider att passa - fylld av äventyr, kojor och smultron på strån. När började barns rörelsefrihet att krympa och går det att stoppa den här utvecklingen? I byn Halvarsgårdarna i Dalarna kan barnen sedan några år gå själva till skolan tack vare starka påtryckningar på kommunen från föräldrar och skola att bygga en gångväg längs med den stora landsvägen. Vi har fått många reaktioner på programmet "Ut och lek. Men var?" För att läsa, klicka här! Producent och reporter: Sofia Klemming Nordenskiöld Lyssna på några barn och föräldrar redan nu! Lillemor Lidgren är lärare i förskoleklassen på Halvarsgårdars skola i Dalarna och tycker inte att barns frihet att röra sig ute har minskat. Förr var barn mer bundna till sina mammor som fanns hemma och hade kontroll. Halvarsgårdars skola har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" och i pedagogiken ingår att alla klasser går till skogen varje vecka och har lektioner utomhus. Helge Fredriksson, 7 år, från Halvarsgårdars skola gillar att gå till skogen. Linnea Thurin, 7 år, är klasskompis med Helge och berättar hur hon tar sig till skolan. Anna Nyberg är mamma till Anton och Alva som går i Halvarsgårdars skola. Hon tycker inte att hennes barn rör sig mindre utomhus än hon själv gjorde som barn. Ulf Klang är pappa till 9-åriga Lo i Snättringeskolan i Huddinge och förklarar varför han tar bilen till skolan. Anton Ledell är 11 år och går i Snättringeskolan. Han har gått själv till skolan i flera år.

Lyssna också på Tendens tema denna vecka: Behöver vi naturen?

Litteraturtips:

Last child of the woods - Saving our children from nature-deficit disorder av den amerikanske författaren Richard Louv.

Naturen som symbol för den goda barndomen.
Gunilla Halldén red. Carlssons.