Per Naroskin, Gabriella Ahlström och Jonas Hallberg

41 min
Per Naroskin: Måttfullhet och relevans ersätter överflöd. Gabriella Ahlström: Lånta fjädrar och främmande fåglar. Jonas Hallberg: Förlorarna vinner i långa loppet.