Mineraldatabas kan avslöja smugglarna i Afrika

20 min
Nu ska smugglingen av konfliktmineraler från Kongo och grannländer kunna avslöjas bättre. Det sker med hjälp av insamlade mineralanalyser från hundratals gruvor, som lagras i en databas i Burundi.

Det finns ett 40-tal grundämnen, i mycket små mängder, som kommer på köpet när tenn, tantalit och volfram exporteras från de afrikanska länderna.

Misstänker man smugglare lyckats få in sin export i de certifierade leverantörskedjorna kan man ta ett AFP, ett analytical fingerprint, där de förorenande grundämnena direkt kan peka ut vilket gruvområde som mineralen kommer från, menar Hans-Eike Gäbler, geolog vid Geozentrum, Hannover som tagit fram metoden åt geologer verksamma i Kongo, Rwanda och Burundi.

I programmet medverkar Joakim Wohlfeil, biståndsarbetare, Diakonia, Bibi Bleekemoelen, Fairphone och Hans-Eike Gäbler, geolog vid Geozentrum i Hannover.