Geza Vermes: Därför korsfästes Jesus

45 min
En av vår tids främsta Jesusforskare är Geza Vermes, idag 86 år. Han blev banbrytande när han påpekade att Jesus var jude och satte in honom i hans judiska miljö. Tidigare hade forskningen varit mer fokuserad på Bibelns texter, och många menade att vi inte kunde veta något om den historiske personen eftersom evangelierna är läroskrifter, inte historieböcker.

Geza Vermes föddes i Ungern 1924 av judiska föräldrar, som blev katoliker för att slippa antisemitismen. Trots detta deporterades de 1944 och mördades i Auschwitz.

Efter katolska studier lämnade Geza Vermes katolicismen och återgick till sina judiska rötter, men han är ingen troende person. Hans expertis är rent vetenskaplig. I dag är han pensionerad professor i Oxford, men fortfarande aktiv. I långfredagens Människor och tro berättar han om sitt liv, sin forskning, varför Jesus avrättades och vad vi verkligen kan veta om den historiske Jesus.

Hur mäter man frånvaron av våld? När Gunilla Carlsson tillträdde som biståndsminister deklarerade hon att avsikten var att förnya svenskt bistånd. Hon betonade vikten av att svenska skattemedel användes på ett effektivt sätt. Detta skulle uppnås via målstyrning, redovisning och uppföljning. Ekonomisk tillväxt och näringslivstänkande skulle bli en ny pelare.

Vad har hänt på vägen? Hur har det rationella synsättet påverkat medborgarnas syn på bistånd? Var har tankarna om etik, solidaritet och icke mätbara mål tagit vägen? Hör Gunilla Carlsson, moderat biståndsminister, i ett samtal om biståndets själ med Svenska missionsrådets generalsekreterare Eva Christina Nilsson

Den 24 mars var det 30 år sedan ärkebiskopen i San Salvador, Oscar Romero, mördades. Han sköts till döds när han firade mässa i ett litet kapell. Blodet flöt ut över altaret.  Dagen innan hade han i en predikan uppmanat salvadorianska soldater, som kristna, att vägra utföra regeringens brott mot mänskliga rättigheter. Oscar Romero har blivit en ikon, en symbol för motstånd och mod. Katolska kyrkan är på väg att helgonförklara honom. 

Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent Lars Palmgren gjorde den sista intervjun med Oscar Romero. Han berättar i programmet om sitt möte med ärkebiskopen.     

Utrikeskrönikan kommer från Hanna Sahlberg i Peking.

Programledare: Tithi Hahn

Producent: Sören Wibeck