Cyklisterna demonstrerar, cyklisterna har fått nog...

25 min
Cyklisterna i Tysklands huvudstad Berlin har tröttnat på att politikerna inte satsar på bra cykelinfrastruktur. Nu tar de saken i egna händer och kräver en folkomröstning om en ny cykellag.

Allt fler har upptäckt fördelarna med att ta sig fram på cykel i städerna. Det går fort, man får motion och slipper dessutom krångla med att hitta bilparkeringar eller stå och vänta på kollektiva färdmedel. Men i takt med att fler cyklar har också trängseln i trafiken blivit allt mer påtaglig. Organiserade cyklister i Berlin har utformat en speciell cykellag som ska tvinga politikerna att förbättra stadens cykelinfrastruktur. Genom en bindande folkomröstning hoppas de att lagen ska bli verklighet.


Även om det i Sverige finns bra exempel på städer som gjort mycket för att förbättra för cyklisterna så finns det mycket kvar att önska menar kritiker. Kan en liknande lagstiftning som föreslås i Tyskland vara något för Sverige? Vi frågar den nya miljöministern som också är ansvarig för stadsutveckling, Karolina Skog, själv en engagerad cyklist. Kommer hon göra något för att lyfta frågan nationellt?


Programledare Marie-Louise Kristola