Nyheter från Vetenskapsradion

5:01 min
Solens magnetfält var starkare när den var ung, vilket kan ha påverkat universums kemi och livets uppkomst. Alkoholens skador på tredje part är kraftigt undervärderade menar forskare, som nu vill se krafttag. I skolor där andelen elever med behov av extra stöd är som högst, är andelen behöriga lärare som lägst.