Tisdag 30 mars

10 min
Programmet handlar om det här: Tågen gick som vanligt igeni Moskvas tunnelbana.Men många var rädda föratt nya bomber skulle explodera där.Därför fanns det många poliseroch andra vakter i tunnelbanen. De som sprängde bomberna i Moskvakanske kommer från Kaukasus-bergen.Kaukasus är ett oroligt områdedär det ibland är stridermellan muslimska grupper och ryska militärer.Bomberna i den ryska huvudstaden Moskvakan vara en hämnd för striderna i Kaukasus. De rödgröna partierna är oense om var det kan byggas nya vägar.Socialdemokraterna vill ha en ny bil-vägsom ska gå förbi Stockholm.Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet tyckeratt det är fel att bygga den vägen.De tycker att det vore bättreatt använda pengarna till järn-vägar istället. Flera miljoner svenskar använder inte Internet.Det visar en ny undersökning.Ändå förväntar sig både myndigheter och företagatt människor ska kontakta dem via Internet.Risken finns därför att många svenskarinte får den service de behöver.