Kriget mot terrorismen ur ett genusperspektiv

24 min
Attackerna mot World Trade Center 2001 och det efterföljande kriget mot terrorismen innebar en tillbakagång för den amerikanska jämställdheten och en ”remaskulinisering” av det amerikanska samhället. Det säger Anna T Höglund som är docent i etik vid Uppsala universitet och aktuell med den nya boken ”Gender and the War on Terrorism”, i vilken hon beskriver Kriget mot terrorismen ur ett genusperspektiv. Den här tillbakagången började direkt efter terrorattentaten - så till exempel beskrevs räddningsarbetarna som modiga män som offrade sig för kvinnor och barn, trots att brandkåren och polisen i New York består av både kvinnor och män, och de experter som i början debatterade attackerna i tv var nästan uteslutande män. President Bush retorik utmärktes av en slags ”vilda västern-jargong”, och de afghanska kvinnorna situation lyftes fram som ett alibi för att rättfärdiga kriget - men så snart kriget startat avtog mediernas intresse för de afghanska kvinnorna. Anledningen till att amerikanerna återgick till traditionella könsroller, säger hon, är att vi i tider av hot söker oss till det välbekanta och trygga. I tredje delen i serien om science fiction berättar Michael Godhe och Jonas Ramsten den här veckan om Philip K Dick och hans bok "Do Androids Dream of Electric Sheep", som är förlaga till filmen Blade Runner. Programledare är Urban Björstadius.