P4 Mötet Gunilla Nyroos 20100323

16 min
Gunilla Nyroos intervjuas av Björn Jansson.