Hur ska klimatavtalet förankras i en stormig omvärld?

24 min
Om klimatavtalet som undertecknades i Paris förra året ska få någon effekt krävs det att länderna snabbt gör de åtaganden som de har lovat, annars finns risken att avtalet blir tandlöst.

EU har tidigare varit pådrivande i klimatfrågor och setts som ett föredöme för en effektiv och rationell klimatpolitik. Men med de spänningar som uppstått på senare tid inom unionen kan det bli svårare att få alla EU länderna att anta det som krävs för ett fungerande klimatavtal. 

USA och Kina vill fastställa klimatavtalet så snart som möjligt men det är osäkert hur snabbt det kan gå, speciellt då USA väljer en ny president i november som kanske inte alls vill stå bakom avtalet. När det gäller Ryssland och Indien är det dessutom osäkert när parlamenten där kommer att slutgiltigt fastställa avtalet.

Det är några exempel på vad som kan komplicera för klimatavtalet som skrevs under i Paris men som måste ratificeras, alltså antas av världens länder för att få någon effekt. Vad är det som står på spel och vilket håll lutar det åt frågar sig Klotet. Vi samlar en initierad panel och diskuterar frågan.

Programledare Marie-Louise Kristola