Globaliseringstänkare

41 min
Terrorism, klimatförändringar, aids och snöda vinstintressen. Vissa hot mot mänskligheten känner inte några nationsgränser. Men globaliseringen är inte ond i sig, den innebär också möjligheter. Alltfler filosofer, men också statsvetare och ekonomer, har idéer om hur världen med universella lösningar ska kunna bli bättre, säkrare och mer rättvis. Filosofiska rummet diskuterar några aktuella globaliseringstänkare och analyserar filosofiska skiljelinjer mellan deras olika idéer för att sprida global rättvisa. De tänkare vi utgår ifrån är Thomas Pogge, tysk filosof, Martha Nussbaum, amerikansk filosof, Peter Singer, australiensisk filosof, Amartya Sen, indisk ekonom och filosof samt David Held, brittisk statsvetare. Gäster i rummet denna vecka är statsvetaren Magdalena Bexell, filosofen Lena Halldenius och debattören Johan Norberg. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokatt Media.

Lästips:

Martha Nussbaum: Women and human development

Amartya Sen: Utveckling som frihet

Thomas Pogge: World poverty and human rights.

Peter Singer: En värld & Det liv du kan rädda - agera nu och stoppa fattigdomen.

David Held: Democracy and the global order.

Filosofisk Tidskrift vars kommande nummer innehåller en artikel om global rättvisa av filosofen Bengt Brülde.