Tisdag 16 mars

10 min
Programmet handlar om det här: Flera skolor i Sverige har blivit hotade.Någon hade skrivit ett mejl där det stodatt en person tänkte skjuta eleverpå Ludvigsborgs-skolan i Västervik.Flera liknande hot har också kommitmot andra skolor i landet.Till exempel i Borås, Piteå och Ramsele.De här hoten kom efter att en manhotade Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.Han togs fast av polisen på måndagen. Det blir ingen strejk bland färje-kaptener.Kaptenernas fackförbund har varit osamsmed de företag som äger båtarna.Därför hotade kaptenerna medatt inte köra några färjor då det blir påsk.Men nu är bråket över. Torsten Karlsson har nu fått tillåtelseatt bo tillsammans med sin fru.Torsten Karlsson är 89 år gammal.Han ville följa med sin fru,när hon flyttade till ett äldre-boende.Men kommunen där Torsten bor,sade nej till det.Han var för pigg och kunde bo själv,menade kommunen.Men nu har de ändrat sig. Den som är deprimerad eller känner ångestmåste få välja mellan olika behandlingar.Det säger myndigheten Socialstyrelsen,som nu berättar hur de tyckeratt vården borde fungera. Flera skepp har hittats på botten av Östersjön.Det var personal från företaget Nord Streamsom hittade skeppen.De filmade havsbotten för att seom det gick att lägga rör där nere.Det var då som skeppen upptäcktes.