VR nyheter 20100316

4:52 min
Sverige klarar inte EU:s krav på energibesparing inom tio år på bostadshus, om bakterier på fingrarna som lämnar avtryck, och om läkemedel som gör fiskar sterila. Redaktör Annika Östman.