Människor och tro 20 år - religion och politik i världen

44 min
Programmet sändes första gången den 2 januari 2010 Programnamnet Människor och tro har varit slitstarkt. Det har existerat i 40 år med varierande innehåll. För 20 år sedan förändrades inriktningen till att bli mer nyhets- och aktualitetsinriktad. Och idag finns innehållet i skärningspunkten mellan religion och politik.

Orsaken till förändringen var att redaktionen tyckte att ordinarie nyhetsmedier ofta missade de religiösa aspekterna i rapporteringen, vilket visade sig inte minst i samband med kommunismens fall i Östeuropa samt i bevakningen av islam. 

För inte så länge sen trodde många sociologer att religionens roll i världen skulle minska i takt med ökad utveckling. Men tesen visade sig felaktig. Utvecklingen har inte lett till ökad sekularisering. Fortfarande identifierar sig över 90 procent av jordens befolkning i religiösa kategorier. I programmet medverkar den kände sociologen Peter L. Berger i Boston som berättar om hur han upptäckte detta. Tidigare skrev han böcker om hur religionen skulle fasas ut. Idag är hans budskap att världen aldrig har sekulariserats. Det finns, hävdar han, bara två områden som har gjort det, ett geografiskt och ett sociologiskt, nämligen Västeuropa och den akademiska världen.  

I detta första jubileumsprogram analyserar vi några utrikes trender under de 20 åren. I studion finns Titti Nylander, mångårig utrikeskorrespondnet på Ekot, Dag Tuvelius, tidigare chef för Sveriges Radios religionsredaktion, numera chefredaktör för Kyrkans Tidning, samt Människor och tros reporter Sören Wibeck som har varit med under alla de 20 åren.

  

Producent: Sören Wibeck
Programledare: Tithi Hahn

Här kan du lyssna på det andra jubileumsprogrammet om religion och politik 20 år. Programmet från den 8 januari 2010 handlar om hur religionen påverkat utvecklingen i Sverige. Gäster hos Tithi Hahn är Erik Lindfeldt, Susanne Wigorts Yngvesson och Nalin Pekgul.