VR Vetandets värld 20100315

19 min
Krigen i Irak och Afghanistan har aktualiserat om ny teknik med förarlösa flygplan (UAV=Unmanned Aerial Vehicles) kan användas för spaning, i syfte att skydda trupperna. Vetandets värld har tittat närmare på den teknik som svenska försvaret förfogar över i dagsläget. Det finns mer att önska visar det sig. På K3 i Karlsborg iordningställer man utrustning och på försvarskoncernen Saab sker teknisk utveckling för framtiden. Redaktör: Per Gustafsson.